Конкурстын ұйымдастырушы: Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «Мамандандырылған балалар үйі» МКМ-і баға ұсынысын сұрату әдісімен медициналық бұйымдарды сатып алу бойынша конкурсты өткізетіні туралы жариялайды. Мекен-жайы: Нұр-Сұлтан қ., Манас к-сі, 17/1. 

Сатып алынатын медициналық бұйымдарды туралы ақпарат (атауы, қысқаша сипаттамасы, сатып алу көлемі мен сатып алуға бөлінген сома) осы жариялаудың №1 қосымшасында (сатып алынатын тауарлар тізімі) көрсетілген.

Жеткізу мерзімі мен талаптары: Әлеуетті өнім беруші Тапсырыс берушіден өтінімді алғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде Нұр-Сұлтан қ., Манас к-сі, 17/1 мекен-жайы бойынша жеткізеді.

Тапысырыс беруші жеткізілген тауар үшін Тапсырыс беруші қабылдау-тапсыру актіне қол қойған сәттен және Жеткізуші шот-фактура ұсынған күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде төлеуі тиіс.

Әлеуетті өнім берушілердің баға ұсынымдары жапсырылған конвертте Нұр-Сұлтан қ., Манас к-сі, 17/1, есепшілер кабинетіне тапсырылуы тиіс.

Өтінімдері тапсырудың соңғы мерзімі 2021 жылғы «18» қазан, сағат 09.30-ға дейін.

Әлеуетті өнім берушілердің баға ұсынымдары салынған конверттері 2021 жылғы «18» қазан, сағат 10.00-да, Нұр-Сұлтан қ., Манас к-сі, 17/1 мекен-жайы бойынша ұйымдастырушылық-әдістемелік кабинетте ашылады.

Қайталау конкурстын ұйымдастырушы: Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «Мамандандырылған балалар үйі» МКМ-і бейнебақылауға арналған қатқыл дискті сатып алу бойынша қайталау конкурс өткізетіні туралы жариялайды. Мекен-жайы: Нұр-Сұлтан қ., Манаск-сі, 17/1. 

Тауар жеткізілуі тиіс: Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «Мамандандырылған балалар үйі» МКМ. Нұр-Сұлтан қ., Манас к-сі, 17/1 мекен-жайы бойынша.

Бейнебақылауға арналған қатқыл дискті сатып алу бойынша қайталау конкурсқа (лоттарға) бөлінген сома ҚҚС есебінсіз: 379 464,29 (үш жүз жетпіс тоғыз мың төрт жүз алпыс төрт) теңге, 29 тиынды құрайды.

Сатып алынатын тауарлардың толық тізімі, техникалық сипаттамасы, тауарларды жеткізудің мерзімі конкурс құжаттамасында көрсетілген.

Тауарды жеткзу мерзімі: шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күннің ішінде Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.

Конкурс құжаттамасынның талаптарына сәйкес келетін барлық әлеуетті өнім берушілер қайталау конкурсқа жіберіледі.

2021 жылдың «16» тамызға дейін (қоса санағанда) Конкурс құжаттамасының көшірмелерінің топтамасын Нұр-Сұлтан қ., Манас к-сі, 17/1 мекен-жайы бойынша, есепшілер кабинеті, сағат 09:00-ден 18:00-ге (жергілікті уақыт бойынша) дейін алуға болады, және де интернет-ресурс эл.мекен-жай: www.balalar-uii.kz алуға болады.

Конкурстын ұйымдастырушы: Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «Мамандандырылған балалар үйі» МКМ-і бейнебақылауға арналған қатқыл дискті сатып алу бойынша конкурс өткізетіні туралы жариялайды. Мекен-жайы: Нұр-Сұлтан қ., Манаск-сі, 17/1. 

Тауар жеткізілуі тиіс: Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «Мамандандырылған балалар үйі» МКМ. Нұр-Сұлтан қ., Манас к-сі, 17/1 мекен-жайы бойынша.

Бейнебақылауға арналған қатқыл дискті сатып алу бойынша конкурсқа (лоттарға) бөлінген сома ҚҚС есебінсіз: 379 464,29 (үш жүз жетпіс тоғыз мың төрт жүз алпыс төрт) теңге, 29 тиынды құрайды.

Сатып алынатын тауарлардың толық тізімі, техникалық сипаттамасы, тауарларды жеткізудің мерзімі конкурс құжаттамасында көрсетілген.

Тауарды жеткзу мерзімі: шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күннің ішінде Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.

Конкурс құжаттамасынның талаптарына сәйкес келетін барлық әлеуетті өнім берушілер конкурсқа жіберіледі.

2021 жылдың «09» тамызға дейін (қоса санағанда) Конкурс құжаттамасының көшірмелерінің топтамасын Нұр-Сұлтан қ., Манас к-сі, 17/1 мекен-жайы бойынша, есепшілер кабинеті, сағат 09:00-ден 18:00-ге (жергілікті уақыт бойынша) дейін алуға болады, және де интернет-ресурс эл.мекен-жай: www.balalar-uii.kz алуға болады.

Конкурстын ұйымдастырушы: Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «Мамандандырылған балалар үйі» МКМ-і баға ұсынысын сұрату әдісімен дәрілік заттарды сатып алу бойынша конкурсты өткізетіні туралы жариялайды. Мекен-жайы: Нұр-Сұлтан қ., Манас к-сі, 17/1. 

Сатып алынатын дәрілік заттар туралы ақпарат (атауы, қысқаша сипаттамасы, сатып алу көлемі мен сатып алуға бөлінген сома) осы жариялаудың №1 қосымшасында (сатып алынатын тауарлар тізімі) көрсетілген.

Жеткізу мерзімі мен талаптары: Әлеуетті өнім беруші Тапсырыс берушіден өтінімді алғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде Нұр-Сұлтан қ., Манас к-сі, 17/1 мекен-жайы бойынша жеткізеді.

Тапысырыс беруші жеткізілген тауар үшін Тапсырыс беруші қабылдау-тапсыру актіне қол қойған сәттен және Жеткізуші шот-фактура ұсынған күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде төлеуі тиіс.

Әлеуетті өнім берушілердің баға ұсынымдары жапсырылған конвертте Нұр-Сұлтан қ., Манас к-сі, 17/1, есепшілер кабинетіне тапсырылуы тиіс.

Өтінімдері тапсырудың соңғы мерзімі 2021 жылғы «19» шілде, сағат 09.30-ға дейін.

Әлеуетті өнім берушілердің баға ұсынымдары салынған конверттері 2021 жылғы «19» шілде, сағат 11.00-де, Нұр-Сұлтан қ., Манас к-сі, 17/1 мекен-жайы бойынша ұйымдастырушылық-әдістемелік кабинетте ашылады.

Конкурстын ұйымдастырушы: Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «Мамандандырылған балалар үйі» МКМ-і баға ұсынысын сұрату әдісімен медициналық бұйымдарды сатып алу бойынша конкурсты өткізетіні туралы жариялайды. Мекен-жайы: Нұр-Сұлтан қ., Манас к-сі, 17/1. 

Сатып алынатын медициналық бұйымдарды туралы ақпарат (атауы, қысқаша сипаттамасы, сатып алу көлемі мен сатып алуға бөлінген сома) осы жариялаудың №1 қосымшасында (сатып алынатын тауарлар тізімі) көрсетілген.

Жеткізу мерзімі мен талаптары: Әлеуетті өнім беруші Тапсырыс берушіден өтінімді алғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде Нұр-Сұлтан қ., Манас к-сі, 17/1 мекен-жайы бойынша жеткізеді.

Тапысырыс беруші жеткізілген тауар үшін Тапсырыс беруші қабылдау-тапсыру актіне қол қойған сәттен және Жеткізуші шот-фактура ұсынған күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде төлеуі тиіс.

Әлеуетті өнім берушілердің баға ұсынымдары жапсырылған конвертте Нұр-Сұлтан қ., Манас к-сі, 17/1, есепшілер кабинетіне тапсырылуы тиіс.

Өтінімдері тапсырудың соңғы мерзімі 2021 жылғы «19» шілде, сағат 09.30-ға дейін.

Әлеуетті өнім берушілердің баға ұсынымдары салынған конверттері 2021 жылғы «19» шілде, сағат 10.00-да, Нұр-Сұлтан қ., Манас к-сі, 17/1 мекен-жайы бойынша ұйымдастырушылық-әдістемелік кабинетте ашылады.